image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İKINCI DÜNYA SAVAŞI’NDA NAZI-TAŞNAK İŞBIRLIĞI
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Collaboration between the Nazis and the Dashnaktsutyun in the World War II
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Taşnaklar, Birinci Dünya Savaşı’nda üstlendikleri rolü İkinci Dünya Savaşı’nda da oynamışlardır. Hitler Almanyası’nın yanında yer alan Taşnaklar bir yandan faşist Alman orduları için gönüllü birlikler oluşturarak bölge halklarına karşı yeni bir suça imza atarken diğer yandan da hem SSCB’nin hem de Türkiye’nin Alman orduları tarafından işgal planlarında da görev almışlardır. Nazi-Taşnak ittifakı, Ermeni milliyetçiliğinin ırkçı, saldırgan ve işbirlikçi karakterinin doğal sonucudur. Diğer taraftan makalede ortaya konan bilgi ve belgeler, Ermeni meselesinin her dönem emperyalist devletlerin elinde bir alet olduğunun başka bir örneğidir. Nazilerle işbirliği yapan Dro, Njde gibi Taşnak liderleri, bugün Ermeni soykırımı iddialarını hararetle destekleyen çevreler tarafından kahraman olarak görülmektedir. Aynı çevreler, Ermeni soykırımını inkârı da ırkçılıkla suçlamaktadır. Aslında 1915’te yaşanan karşılıklı kırımda başrolü oynayanlar ve ardından Nazilerle işbirliği yapanlar, ırkçılığın emri altına girmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The Dashnaktsutyun played the same role in World War II as World War I. The Dashnaktsutyun, which took side with Hitler’s Germany, was a party to the crime against the local people by forming volunteer troops for the fascist German armies on one hand and, took a role in the plans of the invasion by German armies of both the USSR and Turkey. The alliance between the Nazis and the Dashnaktsutyun was a natural consequences of the racist, assailant and collaborative characteristics of the Armenian nationalism. On the other hand, the information and documents presented in this article demonstrate that the Armenian matter has always been a tool at the hands of the imperialist countries. The Dashnaktsutyun leaders such as Dro and Njde are now regarded as the heroes by those, who passionately support the alleged Armenian genocide. The same people accuse those, who deny the Armenian genocide, of being racists. In fact, those, who played the leading role in the mutual massacre in 1915 and, then collaborated with the Nazis, came under the command of the racism.

PDF Formatında İndir

Download PDF