image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETIMI’NIN ERMENISTAN ve TÜRKIYE’YE YÖNELIK DIŞ POLITIKA TUTUMLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Foreign Policy Attitudes of Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus towards Armenia and Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Tarihsel arka plan bağlamında hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hem de Ermenistan güçlü ilişkilere sahiptirler. 18 Mart 1992 tarihinde diplomatik ilişkilerin kurulduğuna dair protokolün imzalanmasıyla birlikte ilişkileri daha da çeşitlendiren ve güçlendiren (Turizm, Kültür, Eğitim, Bilim, Askeri ve Askeri Teknik, Tarım, Sağlık, Tıp Alanlarında vb.) anlaşmaların imzalanmaya başladığı göze çarpmaktadır. GKRY ile Ermenistan arasındaki siyasi ilişkilerin profiline bakıldığında ise adı geçen iki devletin, Türkiye aleyhine siyaseten birbirlerine yakın durdukları hatta doğal bir müttefik gibi hareket ederek birçok defa dış politika tutumlarında indirgemeci bir yaklaşım benimsedikleri göze çarpmaktadır. Bu çalışmada dış politika aktörlerinin bu şekilde davranmasına etki eden faktörlerin neler olduğu sorusuna mevcut kaynaklar ışığında cevap aranacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Both GCASC and Armenia have powerful relationships within the context of historical background. After the protocol was concluded on establishment of diplomatic relations in 18 March 1992, it has been remarkable that agreements (Tourism, Culture, Education, Science, Military and Military Technique, Agriculture, Health, Medicine Fields etc.) diversifying and strengthening relations further have been started to be signed. When profile of political relations between GCASC and Armenia is examined, it is noticeable that both mentioned countries stand by each other in terms of politics against Turkey and even act as a natural ally and adopt a reductive approach in foreign policy attitudes many times. This study seeks an answer for factors affecting foreign policy actors to act like this in the light of current sources.

PDF Formatında İndir

Download PDF