image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: BULGARISTAN ERMENILERI ve 1915 OLAYLARI’NA İLIŞKIN ERMENI İDDIALARI BAĞLAMINDA BULGAR MILLIYETÇILERIYLE İŞBIRLIKLERINE YÖNELIK BIR DEĞERLENDIRME (2005–2014)
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation on Armenians of Bulgaria & Their Cooperation’s with Bulgarian Nationalists in The Context of Armenian Claims Regarding The Events of 1915 (2005–2014)
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bulgaristan Ermenileri, 1915 Olayları’nın soykırım olarak Bulgaristan Parlamentosu tarafından tanınmasını sağlamak için yoğun çaba göstermektedirler. Bu bağlamda, söz konusu tanımanın gerçekleştirilmesi amacıyla 2005 sonrasında siyasi açıdan güçlenen Bulgar milliyetçileri ile diaspora Ermenileri arasında amaç birliğinin bulunduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla her iki grup tarafından da ortak “öteki” olarak tanımlanan Türklere karşı doğal bir ittifak oluşmuştur. Bu çalışmada, Bulgaristan’da iyi örgütlenmiş olan Ermeni azınlık ile Bulgar milliyetçileri arasında 2005–2014 döneminde farklı gerekçelerle 1915 Olayları’nın soykırım olarak tanınması noktasında işbirliği yapıldığı savunulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Armenians in Bulgaria are in an intensive effort to provide the recognition of the Events of 1915 as genocide by the Bulgarian Parliament. In this context, there has been observed a common purpose between diaspora Armenians and Bulgarian nationalists, who have been strengthening politically after 2005 in order to perform this recognition. Thus, there have been formed a natural alliance against Turks, who are defined as common “other” by each group. In this study, it will be defended that there has been cooperation on the topic of recognition of the Events of 1915 as genocide between well-organized Armenian minority in Bulgaria and Bulgarian nationalists with different reasons in the period of 2005 and 2014 years.

PDF Formatında İndir

Download PDF