image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: JEOPOLITIK OYUNLAR: ERMENISTAN, TÜRKIYE ve BÜYÜK GÜÇLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: Geopolitical Games: Armenia, Turkey and the Great Powers
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çalışmada, Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, 1957 yılından 1988 yılına kadar olan gelişmeler Sorbonne Üniversitesi’nde bu konuda 1140 sayfalık bir doktora tezi yazmış olan Gaidz Minassian’ın tezinin özeti olarak basılmış “Savaş ve Ermenilerin Terörü” adlı Fransızca yazılmış eseri temel alınarak irdelenmiştir. Sonuç kısmında ise güncel gelişmeler dikkate alınarak büyük güçlerin ve tarafların önümüzdeki dönemdeki olası tutum ve tezleri hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This article cites the historical development of the Armenian matter in general and, then deals with the developments from 1957 until 1988 based on the book in French called “The War and Terror of Armenians” published as an abstract of the thesis of Gaidz Minassian, who wrote a dissertation of 1140 pages on this matter in the Sorbonne University. The conclusion part considers the current developments and, makes an inference about possible approaches and thesis of the great powers and the parties to this matter in the future.

PDF Formatında İndir

Download PDF