image.jpg

Derginin Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Cilt: 2014/22
Sayı: 2
Makale Başlık: AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE OPINIONS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS ON THE USE OF SMART BOARD
Makale Eklenme Tarihi: 18.02.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çeşitli projelerle kullanımı sıklaşmaya başlayan akıllı tahtanın sınıf öğretmenleri tarafından nasıl, hangi amaçla kullanıldığını ve sınıf yönetimine katkılarını belirlemek, kullanılan özellikleri açısından karşılaştırmak ve bu teknolojinin sınıf ortamı içerisindeki olumlu ya da olumsuz etkilerine ait sınıf öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde bulunan 4 özel okulda görev yapan toplam 36 sınıf öğretmenine dört adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri, sınıflarda akıllı tahta kullanmanın motivasyonu artırdığı, öğrencilerin derse daha iyi odaklandıkları, derse aktif katılmak istedikleri ve öğretmenlerin eğlenceli bir ders işlemesini sağladığı yönünde olmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine how and for what purposes the smart board, which began to be used frequentl, is used by elementary school teachers and its contribution to the class management, to compare the features used by them and to discover elementary teachers’ experiences and opinions about positive and negative effects of smart board in the class. For this purpose, four open-ended questions were asked to 36 teachers who work in four different private schools in Konya. The written responses of the teachers were analyzed using descriptive analysis. According to the results teachers think that smart board increases the motivation, helps students to focus the course better, makes students attend the courses actively and also provides more enjoyable courses.

PDF Formatında İndir

Download PDF