image.jpg

Derginin Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Cilt: 2013/21
Sayı: 4
Makale Başlık: ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ UYGULAMALARA VE ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN KONUYA İLİŞKİN YORUMLARI VE PROGRAM GELİŞTİRMEDE UZLAŞMACI YAKLAŞIM
Makale Alternatif Dilde Başlık: DISCOVERING ANATOLIAN TEACHER HIGH SCHOOL STUDENTS` PERCEPTIONS OF EFL CLASSROOM TEACHING/ LEARNING ACTIVITIES AND BECOMING AN EFL TEACHER AND WHAT THE EFL TEACHERS` THINK ABOUT THEIR PERCEPTIONS AND DELIBERATE CURRICULUM MAKING
Makale Eklenme Tarihi: 21.02.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı AÖL (Anadolu Öğretmen Liseleri) inde uygulanan İngilizce eğitim programları hakkında bu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerinin görüşlerine, İngilizce diline ait algıların ve İngilizce öğretmenliğine yönelik düşüncelerine ait veriler elde etmektir. Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim görmekte olan 3168 öğrenciden araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla 38 öğretmenden ise yüz yüze görüşmeyle veri toplanmıştır. Katılımcıların uygulanan İngilizce eğitim programına karşı tutumları olumsuzdur. İngilizce dersinden korktuklarını dolayısıyla İngilizce öğretmeni olmak istemediklerini belirtmişlerdir.“Uzlaşmacı” (deliberate) bir yaklaşımla geliştirilen bir eğitim programının öğretmenlerin ve öğrencilerin de katkıları ile daha verimli sonuçlara ulaşabileceği savlanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to report on the Anatolian Teacher High School EFL learners’ perceptions of the English language curriculum and their attitudes towards English language teaching. 3618 students studying at Anatolian Teacher High Schools and 38 English teachers participated in the study. Their attitude towards the English language program implemented and becoming an English teacher was negative. Based on the findings of this study it was concluded that deliberate curriculum making need to be employed to ensure sustainable effect and efficient EFL teaching and learning

PDF Formatında İndir

Download PDF