image.jpg

Derginin Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Cilt: 2013/21
Sayı: 2
Makale Başlık: ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOMUT KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE SIXTH GRADE STUDENTS’ VIEWS TOWARD TANGIBLE HERITAGE
Makale Eklenme Tarihi: 24.02.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı altıncı sınıf öğrencilerinin somut kültürel mirasa yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar, somut kültürel mirasın korunması gerektiğini, somut kültürel mirasın geçmiş hakkında bilgi kaynağı olduğunu, kültürü yansıttığını ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bulgular ışığında öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik olumlu görüşe sahip oldukları söylenebilir
Alternatif Dilde Özet: This study explores sixth grade students’ views toward tangible heritage. The research was conducted by using focus group interviews. The findings of the study showed that the participants expressed the necessity to protect tangible heritage that tangible heritage was a source of knowledge about the past, and that it was necessary to pass it on to future generations. Because of these findings, it can be conclude that participants displayed a positive view toward tangible heritage.

PDF Formatında İndir

Download PDF