image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Geçmişten Günümüze Geçerlik
Makale Alternatif Dilde Başlık: Validity from Past to Present
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Psikolojik testler kullanılmaya başlandığından bu yana testler için geçerlik kavramı önem kazanmıştır. Geçerlik, bir testin ölçmek istediği özelliği, testin amacına uygun olarak ölçme derecesi ile ilgilidir. Geçerlik kavramının ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar geçerliğin tanımı, sınıflandırılması, sonuçların yorumlanması üzerine yapılan tartışmalar devam etmektedir. Bu makalede geçmişten günümüze geçerlik ile ilgili yapılan tartışmalar ele alınmıştır. Başlangıçta ölçüt dayanaklı geçerlik temelinde olan geçerlik sınıflamaları, daha sonra psikolojik yapılarla ilişkilendirilerek yapı geçerliği temeline doğru kaymıştır. Bu yaklaşımda tüm geçerlik türleri yapı geçerliği altında birleştirilmiştir. Birleştirilmiş geçerlik olarak adlandırılan bu yaklaşım, testlerin geçerliği için toplanan tüm kanıtların testin yapı geçerliğini ortaya koyacağını belirtmektedir. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, daha çok teorik bir çalışma olan yapı geçerliğinin eğitimde kullanılan testlerin geçerliğini tanımlamada yeterli olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Günümüzde hem birleştirilmiş geçerlik yaklaşımını savunan hem de buna karşı çıkan görüşler bulunmaktadır ve kapsam geçerliğinin yapı geçerliği altında ele alınmasının yaratacağı sorunlar üzerindeki tartışmalar hala sürmektedir. Ancak nihayetinde geçerliğin bir kanıt toplama süreci olarak ele alınması konusunda uzlaşmaya varıldığı görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The concept of test validity has gained importance since psychological tests have been used. Validity is related to the degree of measurement capability of a certain test, which intends to measure a desired property. However, from the years which the concept of validity emerged to the present day debates about definition and classification of validity and the interpretation of its results are on-going. In this study all debates about validity from the past to the present day are examined. Originally the classification of validity was the basis of criterion referenced validity, since then, the basic psychological structure has shifted to be associated with construct validity. In this approach all types of validity were unified under construct validity. Unified validity, as this approach is called, indicates that all evidence for validity of test data revealed construct validity. According to opponents of this view, construct validity, which is more a theoretical study, would not be sufficient to describe the actual validity of the tests used in education. Today their are views defending the unified validity approach as well as views against it and debates about the problems of holding onto content validity under the umbrella of construct validity still continue to this day. At the conclusion of all these debates, it seems that there is consensus that validity is an important evidence gathering process.

PDF Formatında İndir

Download PDF