image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Scaling Pedagogy Courses Faculty of Education With RankOrder Judgments
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin aldıkları meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesidir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören toplam 313 son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %69’u kadın, %31’i erkektir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Meslek Bilgisi Derslerini Değerlendirme Formu” ölçekleme işlemi için kullanılmıştır. Yapılan ölçekleme işlemi sonunda öğrencilerin en önemli gördükleri ders “Okul Deneyimi” olarak bulunmuştur. Bu dersi sırasıyla “Sınıf Yönetimi”, “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, “Eğitim Psikolojisi”, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”, “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Özel Eğitim” dersleri takip etmiştir. Anahtar
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to scale pedagogy courses taken by senior class students year students in faculty of education with rank-order judgment. This research was conducted with 313 fourth year students in total studying in Ankara University Faculty of Educational Sciences and Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education in 2012-2013 academic year. 69 percent of the participants were woman and %31 of them were man. Form for Evaluating Pedagogy Courses developed by the researchers was used for scaling. After scaling, it is found that the most important course is “school experience” according to students. The others are “classroom management, teaching methods and approaches, educational psychology, educational technologies and material development, measurement and evaluation and special education” respectively. Key

PDF Formatında İndir

Download PDF