image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz Yeterlik Algılarının İkili Karşılaştırmalı Yargılar Yöntemiyle Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Prospective Teachers' Self-Efficacy Perception on Scientific Skills Via Pair-Wise Comparison Method
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları üzerinde etkili olduğu düşünülen faktörleri, ikili karşılaştırmalar kanunuyla ölçekleyerek belirlemektir. Araştırma, 20122013 eğitim-öğretim yılında, Ankara ilinde bulunan ve bir tanesi devlet üniversitesi ve diğeri vakıf üniversitesi olmak üzere iki üniversite kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri bilimsel araştırma yöntemleri dersi almış toplam 180 öğretmen adayından elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, bilimsel araştırma becerilerine ilişkin öğretmen adaylarının; öz yeterlik algılarının veri toplama ve raporlaştırma uyarıcılarının en yüksek yeterlik düzeyine sahip olduğu ancak veri analizi ve değişkenleri belirleme uyarıcılarının ise en düşük yeterliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the factors which are considered to be effective in self efficacy perceptions relating to scientific research skills of preservice teachers by using scalling through the pair-wise comparison methods. The study was carried out in fall 2012-2013 at Ankara University and Başkent University. The data of the study was collected from 180 preservice teachers who took scientific research methods course. According to the data obtained from the study, preservice teachers relating to scientific research skills, have the highest level of competence in self-efficacy perceptions in terms of data collection and reporting features, although they have the lowest competence in the analysis of data and identifying variables.

PDF Formatında İndir

Download PDF