image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: PISA2009 Öğrenci Anketi Tutum Maddelerinin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis Of Attitude Items In PISA2009 Student Questionnaire In Terms Of Differential Item Functioning Based On Culture
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu araştırmada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2009 kapsamında uygulanan öğrenci anketinin kültürlere göre değişen madde fonksiyonu (DMF) gösterip göstermediği Türkiye-Finlandiya, Türkiye-Rusya, Singapur-Yeni Zelanda ve Avustralya-Yeni Zelanda örneklemleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada PISA'da yer alan 11 maddelik okumaya yönelik tutum maddeleri kullanılmıştır.Araştırmaya bu ülkelerin dahil edilmesinde ülkelerin başarı sıralaması, dil ve kültür özellikleri dikkate alınmıştır. İlk olarak öğrenci anketinin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Daha sonra DMF analizleri poly-SIBTEST, ordinal lojistik regresyon ve madde tepki kuramı olabilirlik oranı yöntemleri ile yapılmıştır. Farklı dil ve farklı kültüre sahip ülkelerde maddelerin %91'i DMF gösterirken, bu oran farklı kültür ve aynı dilde %82'ye, aynı kültür ve aynı dilde %37'ye düşmüştür. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç, dil fakından ziyade kültür farklılıklarının maddelerin DMF göstermesinde etkili olduğudur.
Alternatif Dilde Özet: In this study the attitude items in PISA 2009 student questionnaire were analysed in terms of whether or not these items changes based on culture in a comparative way between samples from Turkey-Finland, TurkeyRussia, Singapour-New Zeland and Avustralia-New Zeland. More specifically eleven attitudes items concerning reading were analysed in the study. The choice of countries was based on achievement rank, the characteristics of language and culture. Explatory factor analysis was used to analyse the factor pattern of the questionnaire. Analyses about differential item functioning (DIF) were achieved through the poly-SIBTEST, ordinal logistic regression and item response theory- likelihood ratio. The results showed that the DIF value in the countries with different language and culture is 91%. It was found to be 82% among the countries with the same language and different culture. It was 37% among those countries with the same culture and language. Therefore, not language but the culture seem to cause DIF in the items.

PDF Formatında İndir

Download PDF