image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu: SBS Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, çoktan seçmeli testlerde kayıp veri oluşma olasılığı ile ilişkili olabilecek durum ve değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, temel araştırma türünde ve nitel araştırma yaklaşımıyla açımlayıcı modelde yürütülmüştür. SBS 2011 matematik testinde yer alan maddelerden 7’sinde, kayıp veri miktarı, örüntüsü ve mekanizması açısından kayıp veri yanlılığı şüphesi oluştuğu belirlenmiş ve bu maddeler ‘riskli’ madde olarak tanımlanmıştır. Bu maddeler, ölçme ve değerlendirme ile matematik alanlarında çalışan toplam 13 uzmanın görüşleri doğrultusunda derinlemesine incelenmiştir. Uzman görüşlerinin alınmasında, görüş formu kullanılmıştır. Formda, ‘riskli’ olarak tanımlanan her bir madde, bu maddelere yönelik temel betimsel istatistikler ve yanıtların seçeneklere dağılımları verilmiştir. Uzmanlardan (i) formda yer alan her bir maddeyi test geliştirme ve ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerine uygunluk açısından değerlendirmeleri ve (ii) her bir madde düzeyinde kayıp veri oluşmasının olası gerekçelerine yönelik görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu değerlendirme ve görüşler, betimsel olarak analiz edilmiş ve tematik olarak sınıflandırılmıştır. Uzman görüşlerine göre kayıp verilerin oluşması, öncelikle ölçme aracının psikometrik özellikleri ve yeterlikleri ile ilişkilidir. Psikometrik açıdan sorunlu maddeler içeren ölçme araçlarında, kayıp verilerin oluşmasına yol açan birey davranışlarının gözlenmesi güçtür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF