image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Varolan Ölçek Geliştirme Yöntemleri ve Ölçme Kuramları Psikolojik Ölçek Geliştirmede Ne Kadar İşlevsel: Yeni Bir Öneri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: ne kadar etrm oan ek etrme yntem e teknker e me kramar eek pskook en ne e nas od konsnda herhan br fkr ermemektedrer nn yannda ek maddeer ster k ster ok osn et arkym b emere tab ttmakta eke sa aptak testerde yapay attester sank tekboytym b ee anmakta e arkandrmaktadrar amada pskook ek etrmede omasa oma yntemn faktr anatk teknker od er srmekte e bnn erekeer ee anmaktadr yra okbeen yaparda her at beenn ne ayr ayr tekboyt hae etrmes baanta yer aan matrs yerne faktr panarnn konmas e sonra hepsnn faktr anane sokarak been yapnn otrmas nermektedr een yap otrdktan sonra breyse panarn bnmasnda da eenekse attest topamarnn bnp arpp topanmasndan fark oarak br maddenn tm beenere katksnn dkkate and br yntem nermektedr Anahtar
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF