image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada klasik test kuramına dayalı ağırlıksız, ağırlıklandırılmış madde puanlama yöntemi, madde yanıt kuramına dayalı bir ve iki parametreli modelden kestirilen olasılıksal madde puanlama yöntemi ve konjenerik test kuramına dayalı madde puanlama yöntemleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar, veri kümesinin güvenirliği, tekboyutluluk ve veri-model uyumu açısından ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre madde-yanıt kuramına dayalı puanlama yöntemi ile konjenerik test modeline dayalı puanlama yöntemlerinin klasik test kuramına dayalı madde puanlama yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Diğer taraftan madde puanlarının toplamı şeklindeki test puanlarına göre sıralama karşılaştırması yapılmış ve en uyumsuz yöntemin şans başarısından arındırılmış test puanlama yöntemi olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF