image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Test Eşitleme : Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına Sahip Testlerin statistiksel Eşitliğinin Sınanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırma ile aynı davranışları ölçen fakat farklı madde formlarına (sözel ya da sayısal) sahip matematik testlerinin istatistiksel eşitliğini sınamak, bu yolla madde formunun öğrencilerin performansı üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma çeşitli ilköğretim kurumlarında öğrenim gören 420 altıncı sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda klasik eşitleme metotlarından lineer eşitleme ve tek grup düzeneği kullanılmıştır. Aynı zamanda eşitleme işleminin bir parçası olarak tek grup düzeneği için eşitleme hatası (SHE) kestirilmiştir. ki testin eşitliğini değerlendirmek için eşitlemenin standart hatasına dayalı güven aralıkları kullanılmıştır. Sonuç olarak, eşitlik fonksiyonu ve özdeşlik fonksiyonu arasında -0,041 ile 1,159 puan arasında değişen farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkların bazı puan ranjlarında 2 SHE’den fazla olması sebebiyle aynı davranışları ölçen sayısal köklü matematik testi ile sözel köklü matematik test versiyonlarının istatistiksel olarak birbirine eşit olmadığı ve birbirinin yerine kullanılamayacağı saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF