image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Alt Testinin MaddeHedef Uyumu Açısından ncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 2009 yılında uygulanan 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Matematik alt testinin madde- hedef uyumu incelenmiştir. SBS’de yer alan maddelerin ilköğretim programında yer alan kazanımlara göre oluşturulduğu belirtilmektedir. Maddelerin kazanımlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden (ETEK) her maddenin hangi öğrenme alanını ve kazanımı ölçmek amacıyla yazıldığına ilişkin bilgi alınmıştır. Araştırmacılar tarafından, her maddenin ölçmeyi amaçladığı geçerli kazanım ile maddenin öğrenme alanındaki kazanımlar listelenerek bir uzman formu hazırlanmıştır. Uzmanlardan, maddenin listedeki kazanımlardan her birini ölçme derecesini “ölçüyor”, “kısmen ölçüyor” ve “ölçmüyor” seçenekleri ile belirtmeleri istenmiştir. Her madde için uzmanların verdiği puanların ortalaması (µk) ve madde-hedef uyum katsayıları (Ijk) hesaplanmıştır. Değerlendirme, µk’nın en az 0,75 olduğu maddelerin geçerli kazanımı ölçtüğü ve Ijk’nın en az 0,70 olduğu maddelerin geçerli kazanımı ölçtüğü, diğer kazanımları ölçmediği kabul edilerek yapılmıştır. Maddelerin geçerli kazanımlara ilişkin µk değerlerinin -0,45 ile 1,00 arasında; Ijk değerlerinin de 0,26 ile 0,66 arasında değiştiği bulunmuştur. Uzmanlar, µk değerlerine göre 7 maddenin geçerli kazanımları ölçtüğü konusunda görüş birliğine varırken, Ijk değerlerine göre maddelerin geçerli kazanımları ölçtüğü; diğer kazanımları ölçmediği konusunda görüş birliğine varamamışlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF