image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Ölçme Eşdeğerliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma; ölçmelerin eşdeğerliği konusunun teorik yapısının anlaşılmasını ve çok örneklemli doğrulayıcı faktör analizi(MGCFA) yönteminin ölçme eşdeğerliğinde nasıl işe koşulduğunu betimlemeyi amaçlayan bir derlemedir. Anlamlı karşılaştırmalar yapmak için kullanılan ölçme araçlarının birde fazla grupta aynı yapıda olması gerekmektedir. Ölçme eşdeğerliği ile ilgili çalışmalar çok maddeli ölçme araçlarında iç tutarlılık ve dışsal ilişkileri araştırmaktadır. Son yıllarda yapılan ölçmelerin eşdeğerliği çalışmalarında araştırmacılar eşdeğerliğin dört biçimine vurgu yapmaktadır. Ölçme eşdeğerliği ile yürütülen çalışmalar kültürel yanlılıklardan kaynaklanan hataları, çevirmeden kaynaklanan hataları ve diğer faktörlerin meydana getireceği hataları önler. Ayrıca belli bir teorik tanımın çerçevesinin daha doğru belirlenmesinde ve geliştirilmesinde yararlı bir istatistiksel tekniktir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF