image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Psikometrik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Anlamları le Yapılan şlemlerin Uyuşmazlığı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bilimsel üretimin başka ülkelerden alındığı bizim gibi ülkelerde yabancı terimlerin uygun olmayan karşılıkları ciddi anlam ve işlem farklılıklarına yol açabilmektedir. Bu tür örnekler ülkemizde oldukça yaygındır. Bu çalışmada, 23 temel terim, terimin altında yatan anlam ile uygun olmayan Türkçe karşılıkları rasyonel ve işlemsel hatalar temelinde ele alınmış, uygun olabilecek karşılıklar gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF