image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu çalışmanın ilk amacı, öğretmenlerin ve ölçme değerlendirme uzmanlarının üniversitelerde verilen ölçme ve değerlendirme dersi konularının öğretmenler için gerekliliği konusundaki görüşlerini incelemek ve karşılaştırmaktır. kinci amaç ise konuların ne ölçüde vurgulandığına dair öğretmen görüşlerini almaktır. 182 öğretmen yanında 47 ölçme ve değerlendirme uzmanından anketler yoluyla görüş alınmıştır. Öğretmenlerin en yüksek oranla gerekli bulduğu konular test hazırlama ve soru türleri ile standartlar olmuştur. Öğretmenler güvenirlik hesaplama ve geçerlik türleri ile istatistik ve madde analizi konularını diğer konular kadar gerekli bulmamaktadır. Uzmanlar genel olarak bütün konuları gerekli görmektedirler. Ayrıca bazı konuları uzmanlar, öğretmenlerden daha yüksek oranda gerekli bulmuşlardır. Öğretmenlere göre, ölçme ve değerlendirme derslerinde en çok vurgulanan konular test hazırlama ve soru türleri ile ölçmenin temel kavramlarıdır. Buna karşın öğretmenlerin en az vurgulandığını düşündüğü konular ise performans değerlendirme, istatistik ve madde analizi, güvenirlik hesaplama yöntemleri ve geçerlik türleridir. Uzmanlar tarafından çoğu ölçme ve değerlendirme konuları gerekli görülmesine rağmen, öğretmenlerin bu konuların yeterince vurgulanmadığını düşündüğü görülmüştür. Bazı iyileştirmeler için önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF