image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kullanılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve modellemek için kullanılan bir istatistiksel araştırma yöntemdir ve bu yöntem hemen hemen her alanda kullanılan bir yöntemdir. Regresyon analizinde regresyon katsayılarını hesaplamak için kullanılan en yaygın yöntem klasik yöntem olarak da bilinen En Küçük Kareler (EKK) yöntemidir. Ancak EKK yöntemi verideki aykırı değer(ler)den ve bağımsız değişkenler arasında görülen çoklu iç ilişki ya da kötü koşulluluk probleminden çok fazla etkilenen hassas bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler alanında derlenen verilerde çoklu iç ilişki problemine karşı daha dayanıklı yanlı regresyon yöntemlerinin (Ridge Regresyon ve Liu tahmin edicisi) performanslarının incelenmesi ve EKK ile karşılaştırılmasıdır
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF