image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle ve farklı yargıcı sayıları kullanılarak elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılığı indeksleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan yargıcıları; 2009-2010 eğitim öğretim yılında çeşitli illerin okullarında görev yapan 24 ngilizce öğretmeni ve Mersin Üniversitesi’nde görev yapan 6 alan uzmanı, öğrencileri ise; Mersin ilindeki özel bir dershaneye devam eden 176 ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yargıcı olarak nitelenen alan uzmanlarının ve öğretmenlerin puanlamaları sonucu yukarıda belirtilen yöntemlerle kesme puanları hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda, yargıcı sayısına bağlı olarak kesme puanlarında önemli bir değişim gözlenmemekle birlikte, üç yöntemde ve üç ayrı yargıcı sayısında en yüksek sınıflama tutarlığı indeksinin Nedelsky yöntemiyle elde edildiği görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF