image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar yapılmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye nasıl yer verildiği doküman incelemesi yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma için 1926’dan günümüze kadar Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve MEB Yayımlar Dairesinden elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; 1926 ve 1936 ilkokul programlarında ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiş olup; 1948, 1954 ve 1968 yıllarında hazırlanmış olan ilkokul programlarında ölçme ve değerlendirmeye yönelik açıklamalara sadece aritmetik dersinde ve oldukça sınırlı yer verilmiştir. 1948 ortaokul programları ve 1968 programlarında ölçme ve değerlendirmenin amacı ile ölçme ve değerlendirme araçlarından açıkça söz edilmektedir. 1948’den günümüze kadar yapılmış olan programlarda ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterince örneklerin olmadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF