image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Doktora Yeterlikler Çerçevesinde Öğretim Üyesi, Akran ve Öz Değerlendirmelerin Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, doktora yeterlikler çerçevesinde öğretim üyesi, akran ve öz değerlendirmelerin rasch ölçme modeliyle analizinin yapılmasıdır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup öğretim üyesi ve araştırmacılar tamamen gönüllülük esasına göre seçilmişlerdir. Rasch ölçme modelinde üç yüzey bulunmaktadır. Bu yüzeyler, 11 jüri (5 Öğretim üyesi ve 6 doktora öğrencisi) olarak belirtilen değerlendirmeci, 15 yeterlik (Bu yeterlikler YÖK tarafından kabul edilen ve halen geliştirilmeye çalışılan ölçütlerdir) ve değerlendirilen 6 doktora öğrencisidir. Çalışma grubu, Fırat Üniversitesinde Eğitim programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim dalında 2011 Mayıs itibariyle görev yapan 5 öğretim üyesi ve bu dalın 6 doktora öğrencisidir. Araştırma bulgularına göre, belirlenen ölçütler çerçevesinde en yüksek performansı gösteren bir başka deyişle diğerlerine göre P1 ve P2 kodlu öğrenciler daha yeterli iken P5 ve P6 kodlu öğrenciler daha az yeterli olarak görülmüştür. J5 No‟lu jürinin en cömert ve J4 No‟lu jürinin de en katı değerlendirmeleri yaptıkları tespit edilmiştir. En zor gerçekleşen görev B3 (Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar) ve en kolay gerçekleşen görev ise İ3 (Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır)‟dür. Bu çalışmada, doktora eğitimi alan öğrencilerin yeterlikleri arasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların giderilmesi için öğrenci ve öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarından geçirilmesi gerekir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF