image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.3.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, lise 1. sınıf öğrencilerinin SBS başarılarında etkili olduğu düşünülen faktörleri, sıralama yargıları kanunuyla ölçekleyerek belirlemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Ankara ilinde bulunan ve SBS başarısı yüksek öğrenciler tarafından tercih edilen liseler arasında ilk sıralarda yer alan Gazi Anadolu Lisesi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 2009, 2010 ve 2011 yıllarında SBS’ye girmiş 144’ü kız, 106’sı erkek olmak üzere toplam 250 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada, öğrenci özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorularla, ölçekleme yapılacak sorulardan oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kendine güven, başarma isteği, dikkat ve güdü gibi bireysel özellikler, öğrencilerin SBS başarılarını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bunu sırasıyla, öğrencinin çalışma yöntemi ile SBS’ye hazırlanırken aile ve arkadaş gibi yakın çevreden aldığı destek izlemektedir. Dershaneye gitme, özel ders alma, soru çözme ve öğretmen desteği ise, SBS başarısında etkili olduğu düşünülen faktörler olarak alt sıralarda yer almıştır. Ayrıca öğrenciler, kitap okuma ve kendine zaman ayırma gibi sosyal etkinlikleri son sıraya koymuşlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF