image.jpg

Derginin Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 181
Makale Başlık: TATAR MI, TÜRK MÜ, TÜRK-TATAR MI? : İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE DOĞU ASYA’DA TÜRKTATARLARIN KİMLİK SORUNU ÜSTÜNE
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Türk adının ve kültürünün uzandığı en uzak yerlerden biri de Japonya’dır. Yerli ve yabancı literatürde Türklerle Japonlar arasında dil, kültür ve etnik kök bakımından benzerlik ya da akrabalık bağı olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Ancak Doğu Asya ve Japonya’da yaşamış olan Türk halkları hakkında çokça araştırma yoktur. İki dünya savaşı arası dönemde Japonya, Çin ve Kore gibi Japon işgal bölgelerinde yaşamış olan İdil-Urallı Türk halkları konusunda, son zamanlarda bazı ilmi araştırmalar yayımlanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili çalışmalarda, bahsi geçen topraklara yerleşen Türk halkları için, Kazan Tatarları ya da Türk-Tatar adlandırmaları kullanılmakla beraber, Türk-Tatar adının zikri, kimi zaman sorulara sebep olmaktadır. Bu bildiride, Türk-Tatar adının neden kullanıldığı, konuyla ilgili birinci el arşiv malzemelerinde İdil-Urallı Türk halklarının nasıl tanımlandığı meselesi incelenmiş, konuyla ilgili düşünceler dile getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF