image.jpg

Derginin Adı: iojes
Cilt: 2009/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiyenin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.1.2011
Okunma Sayısı: 371
Makale Özeti: Education has never been so important in the lifetime of an individual as it has been today. Education is regarded as a necessity in an individual’s life. It is the fact that, in modern societies the perception of education has been undergoing significant changes. Education that is assumed to be under the responsibility of family in traditional societies is within the scope of interests of the state and international institutions in modern social structure. Nation states in the world are paying too much effort in developing their educational systems to educate individuals capable of adaptation to the changes in the process of globalization. The aim of this study was to focus on the educational policy of European Union (EU) which has the target of maintaining collaboration and integration among the members of the union within the framework of common cultural values, and also to evaluate of Turkey’s adaptation process to these policies. Issue of Education in EU is rather crucial for Turkey to advance in her candidacy progress and elevate her global competition power. The EU holds the nature of a forum where, rather than setting one politics in the field of education, opinion exchanges across countries take place. The EU provides opportunities such asinternational education, vocational training and youth partnerships, exchange programs and education abroad, innovative training and education programs, application of new technologies in education, collective recognition of diplomas, web of academicians and professional expertise and advisory platforms aiming comparison and policy making. Educational policy of EU covers all stages of education (private schools, universities, professional associations etc.) and components of education (student, teacher, parent, director etc.) as well as complementing the programs of member states. Life-long learning has become the main point in EU’s educational strategy. This concept includes in itself all the stages and forms of education and besides combines them. Currently, what is expected from modern education systems is to be structured in a model that allows life-long learning. ‚Independent learning‛ and ‚learning to learn‛ have gained importance more than anything else. The individual is supposed to achieve self-improvement and conduct innovative and cooperative tasks. As a candidate of EU, Turkey has internalized the educational reforms that were stated as in Lisbon Strategy, and aimed at applying them. Thus, the process of Turkey’s future membership of EU maybe considered to be a perfect occasion and an impulsive power. In the globalizing world, Turkey should be having these educational reforms in practice urgently to be a developed nation and to stay alive
Alternatif Dilde Özet: Eğitim, bireyin yaşamında bugüne kadar olduğundan çok daha fazla önem taşımaktadır. Modern toplumlarda eğitim anlayışının son derece önemli değişikliklere uğradığı görülmektedir. Küreselleşme sürecindeki gelişmelere uyum sağlayacak insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla dünya ülkeleri eğitim sistemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği (AB), ortak kültür ve değerler çerçevesinde bütünleşerek üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi ve entegrasyonu derinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmada ise AB’nin eğitim politikaları önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, AB eğitim politikalarını incelemek ve Türkiye’nin bu politikalara uyum sürecini değerlendirmektir. AB’ne aday bir ülke olan Türkiye, Lizbon Stratejisi başlığı altındaki reformları aslında benimsemiş ve ortak hedeflerine almış durumdadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin AB süreci, eğitim reformu için güzel bir fırsat ve itici bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşen dünyada gelişmiş bir toplum olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için Türkiye, söz konusu eğitim reformlarını öncelikle hayata geçirmek zorundadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF