image.jpg

Derginin Adı: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (MİY) UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE EFFECTS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) PRACTISES ON ENTERPRISE PERFORMANCE
Makale Eklenme Tarihi: 19.03.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Yeni ekonominin yeni patronları olan müşteriler artık alışveriş sürecinde geçmişte olduklarından daha seçici ve özgürdürler. İşletmeler için müşterileri memnun etmek ve ilişkiyi sürekli kılmak daha da zorlaşmıştır. Müşteri İlişkileri Yönetimi son yıllarda geleneksel pazarlama stratejilerine bir alternatif olarak gelişmiş ve pazarlama dünyasında ciddi bir dönüşüm yaratmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle “pazarlama” kavramı genel olarak özetlenmiş, günümüzdeki müşteri odaklı haline gelene dek geçirdiği aşamalar incelenmiş ve Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı, önemi ve kapsamı açıklanmıştır. Ardından İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulama süreci ve Müşteri İlişkileri Yönetiminin işletme performansına etkileri incelenerek çalışma, sonuç ve öneriler kısmı ile tamamlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The customers who are the new bosses of the new economy are more sellective and free in the shopping process. It’s difficult to satisfy them and make relations continuity fort he companies. In recent years, Customer Relationship Management has emerged as an alternative to traditional marketing strategies and it has created a serious transformation in the world of marketing. In this context firstly, marketing is summarized and its stages on the situation that is focused on customer and the importance and the content of customer relationship management are expressed. then, the practise process of customer relationship management on enterprises and the effects of customer relationship management on enterprise performance have been examined. And finally this study is completed with results and suggestions.

PDF Formatında İndir

Download PDF