image.jpg

Derginin Adı: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EVALUATING FOREIGN ENTRY INTO BANKING SECTOR IN THE PROSPECT OF TURKEY
Makale Eklenme Tarihi: 19.03.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Uluslararası rekabetin önem kazandığı günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle bankacılık sektörü, ulusal sınırları aşarak uluslar üstü bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik özellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye akımına neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkelere yabancı banka girişinin yerel ekonomi ve finans sektörüne olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri de olabilmektedir. Bu etkiler, istikrar artırıcı ve azaltıcı etkisi, rekabet ve verimlilik etkisi, yeni ürün ve teknoloji etkisi, maliyet avantajı etkisi, bankaların kredi verme davranışı üzerine etkisi, kapitalizasyon etkisi ve basel düzenleme etkileridir. Bu çalışmada, literatürdeki teorik ve ampirik çalışmalardan yola çıkılarak bu etkilerin açıklanması ve Türkiye üzerine önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In today’s world when international competition has gained great significance, banking sector has acquired supranational qualification with exceeding national borders due to globalization and technologic developments. This qualification has caused a capital flow especially from developed countries to developing countries. Foreign banking entrance to developing countries may have an affect either positive operation or negative operation to local economy and sector of finance. These effects are stabilizing and destabilizing effect, competition and productivity effect, new product and technology effect, cost advantage effect, effect of crediting act, capitalization effect and Basel regulation effect. In this study, it is aimed to explain these effects and make some suggestions about Turkey considering academic and empirical studies in litterateur.

PDF Formatında İndir

Download PDF