image.jpg

Derginin Adı: Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: NEKRASOV KAZAKLARININ GELENEKSEL GİYSİLERİ VE TOKAT YAZMALARI: RUSYA MÜZELERİNDEN ÖRNEKLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: NEKRASOV KAZAKHS’ TRADITIONAL CLOTHES AND TOKAT FABRIC PRINT DESIGNS ON HAND PRINTED: SAMPLES FROM THE RUSSIAN MUSEUMS
Makale Eklenme Tarihi: 2.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makale 18. yüzyılın başından 1962 yılına kadar Türkiye’de yaşayan Nekrasov Kazaklarının el baskısı giysi ve aksesuarlarında bulunan Türk kültürünün izlerini, özellikle Tokat yazmalarını incelemektedir. Makalede Türkiye’den yapılan göç sonrası toplanarak Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azak, Novocerkask ve Staroçerkask müze koleksiyonlarında yer alan Nekrasov Kazaklarına özgü el baskısı Türk kumaşları değerlendirilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This article studies the Turkish cultural influence, especially Tokat style hand prints, on hand printed clothes and accessories of Nekrasov Kazakhs, who lived in Turkey from the early 18th century to 1962. The article examines the hand printed Turkish fabrics collected from the Nekrasov Kazakhs after their return to Russia and placed in Azov, Novocherkassk and Starocherkassk museum collections in the Rostov region of Russia.

PDF Formatında İndir

Download PDF