image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: OKUL ÖNCESİ DEĞERLER ÖLÇEĞİ AİLE VE ÖĞRETMEN FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Validity And Reability For Preschool Value ScaleParent And Teacher Form
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı, aile ve öğretmen görüşleri doğrultusunda 5-6 yaş çocuklarının değer düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu doğrultuda öğretmen ve aile formları geliştirilmiştir. Formlar geliştirilirken literatür taraması yapılmış, alanda çalışan öğretmenler ve uzmanların görüşleri alınarak taslak formlar oluşturulmuştur. Taslak formlar 10 öğrencinin aile ve öğretmenine uygulanarak anlaşılırlığı test edilmiştir. 110 öğrencinin aile ve öğretmenine uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Öğretmen formunun Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.79; aile formunun ise 0.77 bulunmuştur. Öğretmen formunun Bartlett's Sphericity testi X2 değeri 1.587, p<0.001; aile formunun ise X2 değeri 1.564, p<0.001 olarak hesaplanmıştır. Testi yarılama yöntemine göre öğretmen formunun güvenirlik katsayısı .86; aile formunun .84’dür. Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı öğretmen formu için .91; aile formunun .89 olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study is to develop a valid and reliable assessment scale to find out the value levels of the 5-6 year old pre-school period children through the opinions of parents and teachers. In this term, two different forms were developed for parents and teachers. While developing the forms, literature was reviewed, the teachers working in this area were interviewed, experts’ opinions were asked, and the drafts of the forms were constructed. The intelligibility of the drafts was tested by applying them to 10 students’ parents and teachers. Then, the reliability and validity studies were done by applying the forms to 110 students’ parents and teachers. The Kaiser-Meyer-Oklin value of the teacher form was found as 0.79; and it was found for the parents’ form as 0.77. The Bartlett's Sphericity test X2 value was calculated as 1.587, p<0.001 for the teachers’ form; and 1.564, p<0.001 for the parents’ form. According to the split halves method, the reliability coefficient was .86 for the teachers’ form and .84 for the parents’ form. Cronbah Alpha Reliability coefficient was .91 for the teachers’ form and .89 for the parents’ form.

PDF Formatında İndir

Download PDF