image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investıgation of Empathic Tendency Levels of Teachers Who Work in the Special Education Field According to Various Variables
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmada özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin çalıştıkları engel türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın örneklemini; zihin engellilerle, işitme engellilerle, görme engellilerle, otizmli bireylerle ve diğer engel türleri ile çalışan toplam 664 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla Dökmen (1998) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri cinsiyete göre bayanlarda mesleği isteyerek seçip/seçmemeye göre ve mesleği isteyerek seçenlerde ve mesleği sevip/sevmeme değişkenlerine göre mesleği sevenlerde empatik eğilim puanları yüksek çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to determination of the teachers working in special education differed according to the barrier type of empathic tendencies and examination of trends in empathic tendencies of some variable. A total of 664 teacher participated in the study. Participants were recruited from public elementary schools located in Istanbul. These teachers were divided into five groups: working for children with intellectual impairments, children with hearing impairments, children with visual impairments, children with autism and the other impairments. Study data were gathered by using the Emphatic Tendency Scale which was developed by Dökmen (1998). Findings from the study showed that emphatic tendency scale scores of teachers working in special education were compared to their gender (woman), willingly chose the profession or not (willingly chose the profession), love the career or not (love the career) and level of empathic inclinations of the teachers is shown significantly difference.

PDF Formatında İndir

Download PDF