image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİNE YÖNELİK PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Middle School Mathematics Teachers’ Problem Posing Ability in the Context of Subtraction Operation with Fractions
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu araştırmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çıkarma işlemine yönelik kurdukları problemlerdeki hataların ve bu hatalara yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Erzurum merkezde görev yapan yedi ortaokul matematik öğretmeniyle yürütülmüştür. Kesirlerle çıkarma işlemine yönelik hazırlanan Problem Kurma Testi ve öğretmenlerle yürütülen odak-grup görüşme sürecinin video kayıtları, veri toplama araçlarını oluşturmuştur. Öğretmenlerin kurdukları problemlerde sekiz hata türü tespit edilmiştir. Kurulan problemlerde, kesir sayılarının farklı bütünler üzerinden ifade edilmesi, mantıksal hata ve birim kargaşası şeklindeki hatalar ön plana çıkarılmıştır. Bunun yanında öğretmenlerin hatalara yönelik yaptıkları açıklamalarda farklı hatalar sergiledikleri de tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to determine the errors in the problems posed by middle school mathematics teachers for the subtraction operation with fractions and their opinions about these errors. The study was conducted with seven middle school mathematics teachers working in the city center of Erzurum province. The Problem Posing Test prepared for subtraction operations with fractions and the video records of the focus group interviews used as data collection tools. Eight types of errors were determined in the problems posed. The most frequent error types made by middle school mathematics teachers are as follows: expressing the fractions over the different wholes, logical errors and confusion about units. Additionally middle school mathematics teachers made different errors in explaining the errors.

PDF Formatında İndir

Download PDF