image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Kitap Tanıtımı: Süreç(Performans) ve Sonuç(Ürün) Değerlendirme Yöntem ve Araçlarıyla Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 2005-2006 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen yeni ilköğretim müfredatıyla birlikte eğitimde ölçme ve değerlendirme anlayışı da değişmiştir. Fakat öğretmen merkezli bir anlayışla yetiştirilen ve süreci bu şekilde yürütmeye çalışan öğretmenlerin yeni ölçme ve değerlendirme anlayışını benimseyemedikleri bunun sonucunda da programın gerektirdiği uygulamaları yerine getiremediği görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF