image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI STRATEJILERININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ AKRAN İLIŞKILERINI YORDAYICI
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect Classroom Management Strategies for Preschool Teachers has on Peer Relationships in Children
Makale Eklenme Tarihi: 9.05.2015
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin, sınıflarındaki 5-6 yaş grubu çocuklarının akran ilişkilerini yordayıcı etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli ilinde görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni ile sınıflarında eğitim alan 5-6 yaş grubundan 306 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Ladd ve Profile Çocuk Davranış Ölçeği, Akranlarının Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları, okul öncesi eğitimi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Veri analizinde Basit Doğrusal Regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin, başkalarına yardım amaçlı sosyal davranış, akranlarına karşı korkulu kaygılı olma ve akran şiddetine maruz kalma değişkenlerini anlamlı biçimde yordadığı, akranlara karşı saldırganlık, akranlara karşı sosyal olmayan davranış, akranlar tarafından dışlanma ve aşırı hareketlilik değişkenlerini anlamlı biçimde yordamadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to reveal whether class management strategies of preschool teachers have an effect on peer relationships of preschool children or not. A relational survey method was used in this study. Sample group of the study consisted of 30 preschool teachers working in the province of Denizli and 306 children in the age group of 5-6 years receiving education in their class. The Child Behavior Scale (Gülay, 2008), The Peer Victimization Scale (Gülay, 2008) and The Assessing the Classroom Management in Preschool Education Scale (Dinçer and Akgün, 2010) were used to gather data. Teachers completed these scales. Simple linear regression method was used to analyze the data. According to results, prosocial behavior, fearfulanxiety, peer victimization levels of preschool children are predicted by the classroom management strategies of preschool teachers. Aggresion, asocial behavior, excluded, hyperactivity of preschool children are not predicted by the classroom management strategies.

PDF Formatında İndir

Download PDF