image.jpg

Derginin Adı: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Alman Dili Eğitiminde Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Yöntemleri Doğrultusunda Dil Bilgisi ve Yazma Derslerinin Birleştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Integration of the Grammar and Writing Lessons under the Aspect of Creative Writing in the First Academic Year of the German Teacher Education
Makale Eklenme Tarihi: 18.11.2011
Okunma Sayısı: 18
Makale Özeti: Yabancı dil eğitimi ve öğretiminde dilbilgisi önemli bir etkendir. Çünkü yabancı dilde konuşma ve yazma becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yaratıcı yazma günümüzde birçok alanda yer almaktadır. Yabancı dil derslerinde de yaratıcı yazma kavramına rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı daha önce öğrenilmiş dilbilgisi bilgileri ile yaratıcı yazma yöntemlerini aynı ders içerisinde kullanarak Alman Dili Eğitimi 1. sınıf öğrencilerin dil becerilerinin gelişiminin yanı sıra öğrenme isteğini ve motivasyonunu arttırmaktır. Bu doğrultuda yaratıcı yazma yöntemlerini kullanarak öğrencilerden bu derslerde uygulanan şiir örnekleri baz alınarak şiirler yazmaları istendi. Öğrencilerin yazdığı şiir örnekleri çalışman ekinde yer almaktadır.
Alternatif Dilde Özet: A good knowledge of grammar is regarded as an essential component of teaching and learning German. Integrating teaching German with teaching writing can contribute to students’ knowledge of grammar and facilitate their writing skills. Creative writing is used very extensively in foreign language education. Therefore, it can also be integrated to grammar lessons. The purpose of this study is to explore ways of exploiting lyrics, such as poems in the process of teaching grammar to first year Turkish student teachers of German. Their attention is drawn to various grammatical components which they are already familiar with. They are guided to do a brainstorming about the use of these language features within the given context. Following this they are encouraged to write about the literary text. This way, student teachers experience the joy of creative writing by using familiar grammatical structures.

PDF Formatında İndir

Download PDF