image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Elektron Optiğinin Öğretilmesinde Işık Optiği ile Zenginleştirilmiş Analoji Kurulumu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Enriched Analogy between Electron & Light Optics in the Teaching of Electron Optics
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Elektron optiği iyi bir matematiksel altyapı gerektirdiği için fen eğitiminde, özellikle fizik eğitiminde anlaşılması zor bir konudur. Elektron optiğinde kullanılan kurallar, ışık optiğinden alınmaktadır. Ayrıca, ışık optiğinde kullanılan formalizasyon son derece gelişmiş olduğu için, elektron optiği tartışmalarında aynı terminoloji ve formüllerden yararlanılması bir gelenek haline gelmiştir. Bu sebeple, ışık ve elektron optiği ile arasında analojiler kurarak ve simülasyon araçları kullanarak lisans ve lisansüstü öğrencilerine elektron optiğinin temelleri basitleştirilerek öğretilebilir. Çalışmamızda ilk olarak elektron optiğinin öğretiminde ilgiyi ve verimliliği sağlaması amacıyla ışık ve elektron optiği arasında zenginleştirilmiş analoji inşa edilmiştir. Bu eşleşmede benzer kısımların yanı sıra ortak olmayan ayrıştıkları noktalar da belirtilerek analoji zenginleştirilmiştir. Ek olarak, elektron optiğinin öğretiminde bilgisayar simülasyon uygulamalarının (ray-tracing yöntemi) kullanımı ve bunların anlamaya destekleri tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Electron optics is a difficult subject to understand because it requires a good mathematical background in science education, especially in physics education. The formalism used in electron optics comes from the analogy of light optics. Because optics formalism has been highly developed, it is customary in electron optics discussions to make use of the same terminology and formula. Therefore, the basics of electron optics may be taught easily to graduate and undergraduate students by constructing analogies between light and electron optics and by using simulation tools. In our study, analogy that is enriched between light and electron optics has been constructed for the purpose of providing interest and efficiency in electron optics instruction. Similarities are also described. In addition, the constructed analogy is enriched by giving differences between electron optics and light optics.

PDF Formatında İndir

Download PDF