image.jpg

Derginin Adı: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/37
Sayı: 1
Makale Başlık: Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Children's Drawings about Environmental Issues
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmada 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına ilişkin algılarını yaptıkları çizimler aracılığıyla incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve katılımcılar ölçüt örnekleme stratejisi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri 211 öğrencinin çevre sorunlarına ilişkin çizdikleri çizimler ve yaptıkları çizimleri yazılı olarak açıklamaları istenen açık uçlu soru aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilen çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenci çizimlerinin daha çok yerel çevre sorunları ile ilgili olduğu; küresel çevre sorunlarının ise öğrenciler tarafından daha az resmedildiği saptanmıştır. Yerel çevre sorunları ile ilgili olarak öğrencilerin çizimlerinde özellikle hava kirliliği sorununa yer verdikleri bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the perceptions of students in 6th, 7th and 8th grades about environmental problems based on their drawings. This study was conducted as a phenomenological study and the criterion sampling method was used in this study to select the participants. The study was carried out with the participation of a total of 211 students. The data were collected through the students’ drawings and their written evaluations of their drawings. The data were collected during the spring semester of 2012-2013 academic year and analyzed using content analysis technique. The students drew more pictures about local environmental problems than global ones. Among local environmental problems, the students drew pictures about air pollution most.

PDF Formatında İndir

Download PDF