image.jpg

Derginin Adı: Journal of Instructional Technologies &Teacher Education
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: ARCS Motivasyon Modeline Yönelik Tasarlanan Z-Kitaplara İlişkin Görüşler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırma kapsamında bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencileri tarafından ARCS motivasyon modelinin basamaklarına ve stratejilerine bağlı olarak zenginleştirilmiş kitaplar (zkitap) geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, geliştirilen z-kitaplara yönelik katılımcıların görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenmiş bu araştırmada, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfta öğrenimlerine devam eden 93 lisans öğrencisinden veri toplanmıştır. Öğrenciler belirlenen konulara yönelik z-kitapları ARCS motivasyon modeli stratejilerine uygun olarak geliştirmişlerdir. Z-kitap geliştirme aşaması sonrasında, z-kitaplar sınıfa sunulmuş ve diğer öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. Katılımcı görüşlerinden toplam 1695 güçlü özellik, 1198 zayıf özellik elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, z-kitapların güçlü özelliklerine ait 11 tema, zayıf özelliklerine ait 10 tema oluşturulmuştur. Katılımcılar, tasarlanan z-kitaplarda en çok sayfa tasarımını güçlü yön olarak vurgularken, zayıf yön olarak ise fazla yazı olmasını belirtmişlerdir. Elde edilen görüşler doğrultusunda geliştirilecek farklı z-kitaplara katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF