image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çağımızda üniversitelerin toplum refahı ile olan ilişkisi, yerine getirmiş oldukları eğitim ve öğretim faaliyeti sınırlarını çoktan aşmış durumdadır. Yeniliğin yaratılması sürecinde üniversitelerin üstlenmiş oldukları rolün, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ele aldığı bu çalışmada, temel bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge yoluyla özel sektörün giremeyeceği alanlarda önemli projelere imza atan üniversitelerin, sanayi ile yapmış olduğu işbirlikleri neticesinde toplumun gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konmaktadır. Topluma bilimsel alanda öncülük yapan üniversiteler, bu güçlerini patent, lisans gibi ürün ve hizmetlere dönüştürerek topluma ve sanayinin gelişimine de büyük destek olmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)