image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Meslekler Arası Eğitimin Yükseköğretim Müfredatına Dâhil Edilmesinin Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Meslekler arası eğitim tıp, sağlık ve sosyal hizmet alanları içerisinde iki veya daha fazla sayıda profesyonelin bir araya gelerek birlikte bir öğrenme sürecine girmesini ifade etmektedir. Meslekler arası eğitim için ilk girişimler Birleşik Krallıkta (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda), 1960'lı yıllarda başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversitelerınde meslekler arası eğitim, sağlık ve sosyal hizmet müfredatları içerisinde yerini almış, tıp, sağlık bilimleri ve sosyal hizmetler alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde zorunlu ders olarak verilmeye başlamıştır. Türkiye'deki sağlık ve sosyal hizmet öğrencilerinin, meslekler arası eğitim programı çerçevesinde ortak dersler alarak yeterliliklerini, kabiliyetlerini ve farkındalıklarını artırarak daha etkin bir biçimde ekiple çalışma becerileri kazanabilecekleri öngörülmektedir. Üniversitelerin gelişimi, modernizasyonu ve güçlü Avrupa Meslekler Arası Eğitim Ağına (European Interprofessional Education Network, EIPEN) katılabilmeleri, sağlık ve sosyal hizmet alanlarındaki işbirliği uygulama prensiplerini içeren meslekler arası eğitimin müfredata dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Meslekler arası eğitimin özünde sağlık ve sosyal hizmet alanlarında eğitim alan öğrencilerin probleme dayalı öğrenme becerilerinin kazanılması yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslekler arası eğitim prensiplerini gözden geçirmek, açıklamak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde bu eğitim anlayışını müfredata dahil etmenin önemi vurgulanmaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)