image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite tercihinde belirleyici faktörler: Türkiye’deki iktisat bölümleri üzerine bir çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, okul düzeyi verilerini kullanarak Türkiye’deki üniversite tercihini belirleyen faktörleri incelemektedir. Regresyon sonuçları, harç ücretlerinin, üniversitenin bulunduğu şehrin nüfusunun, üniversitenin akademik performansının ve öğretim dilinin, üniversite tercihini belirleyen önemli faktörlerden olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, devlet üniversitelerine giden öğrenciler için harç ücretlerinin, özel üniversitelere giden öğrenciler için ise akademik performansın daha önemli olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)