image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Cilt: 2015/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme ve Yazma Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 15
Makale Özeti: Günümüz dünyasının değişen koşulları eğitim alanında birçok yeni yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de beyin araştırmalarına dayalı öğrenmedir. Bu yaklaşım anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için beynin işleyiş kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin de zihnin bu kurallarına göre şekillendirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Beyin araştırmalarına dayalı öğrenmenin ilkeleri ile ana dili öğretiminin hedef ve ilkeleri dikkate alındığında bu yaklaşımla yapılacak bir öğretimin Türkçe eğitiminin nihaî hedefi olan dört temel dil becerisinin geliştirilmesinde oldukça etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada beyin araştırmalarına dayalı öğrenme yaklaşımı ana hatlarıyla ele alınmış, yaklaşımın yazma eğitimiyle ilişkisi değerlendirilmiş, bu yaklaşıma uygun bir öğretim planına yer verilerek bunun yazma eğitiminde nasıl kullanılabileceğini gösteren bir uygulama örneği hazırlanmıştır. A
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF