image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Cilt: 2015/3
Sayı: 2
Makale Başlık: TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Level of Solving Questions of Transition from Primary to Secondary Education (TPSE) Test by Reading Skills
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Okuma, bilgi edinmenin en etkili yollarından biri olarak eğitim-öğretimde sıkça kullanılan becerilerdendir. Her ne kadar bütün derslerin temeli okuduğunu anlamaya dayansa da esas olan, derslerin kendi disiplin alanına ait kazanımlardır. Dolayısıyla farklı derslere yönelik ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, derse ait kazanımlar temel alınmalıdır. 2013-2014 eğitim öğretim yılından bu tarafa 8. sınıflarda uygulanan TEOG sınavları da kazanım temelli bir ölçme ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, TEOG sınavlarındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji ile Matematik derslerine yönelik soruların derse ait kazanımları bilmeden okuma kazanımları ile çözülüp çözülemediği araştırılmıştır. Bu amaçla bahsi geçen derslerdeki TEOG sınav soruları doküman analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada Matematik dersi dışında kalan derslere ait soruların cevaplanmasında okuma kazanımlarının etkili olduğu, soruların çoğunun derse ait bilgiye ve kazanımlara ihtiyaç duyulmadan sadece okuduğunu anlama ve söz varlığı ile çözülebildiği tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Reading, as one of the most influential ways of getting information, is among the skills often used in education. Although the bases of all subjects depend on reading comprehension, what is essential is the attainment belonging to the discipline of each subject. Thus, the attainments belonging to the subjects must be based in assessment and evaluation processes. TPSE tests, which have been applied since 2013-2014 academic year, target an attainment-based assessment and evaluation. What was researched in this study is whether the questions of T.R. Revolution History and Kemalism, Religious Culture and Moral Knowledge, Science and Technology and Mathematics subjects in TPSE tests can be solved without knowing the attainments belonging to the subjects. For this purpose, questions of the mentioned subjects in TPSE test were examined by using document analysis. In the research, it was concluded that reading attainments are effective on answering the questions belonging to the subjects except for Mathematics, and most of the questions can be solved by only reading comprehension and vocabulary without needing knowledge and attainments related to the subjects.

PDF Formatında İndir

Download PDF