image.jpg

Derginin Adı: ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (UTEB)
Cilt: 2015/3
Sayı: 4
Makale Başlık: BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETİ EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANMA DURUMLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: BIOLOGY PRESERVICE TEACHERS USE OF INTERNET FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada eğitim öğretim amaçlı internet kullanımı yönünden biyoloji öğretmen adaylarının mevcut durumunu belirlemek ve öğretmenlerin mesleki amaçla interneti kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun yanında bu çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyete ve okuduğu sınıfa göre interneti kullanma durumları arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemek de amaçlanmıştır. Bu amaç için Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2.,3.,4. ve 5. sınıf 117 biyoloji öğretmen adayına 20 maddelik eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumları anketi uygulanmıştır. Ankete katılan biyoloji öğretmen adaylarının 3.79 ortalama ile internet kullanma durumlarının iyi derecede oldukları, bay öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre internet kullanma durumları açısından daha olumlu tutum sergiledikleri vesınıf düzeyinin eğitim öğretim amaçlı internet kullanma durumuna karşı tutumlar arasında anlamlı farklılıklar oluşturmadığı bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study it is aimed to identify biology preservice teachers' current status in terms of educational use of the internet and to determine if teachers use the internet for professional purposes. Besides, it is also aimed to determine whether preservice teachers have gender and grade level differences in internet usage status. For this purpose, an educational internet usage status questionnaire was applied to 117 biology preservice teachers in 2, 3, 4 and 5th grades studying in department of biology education. It is found that biology preservice teachers who participated in have a good degree in internet usage with an avarage of 3.79, male preservice teachers show more positive attitudes than female preservice teachers in terms of internet usage status and there aren’t any significant grade level differences in attitudes towards use of internet for educational purposes.

PDF Formatında İndir

Download PDF