image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: The Comparison of 7th Grade Students’ Scores Achieved Through Different Assessment Tools in “The Granular Structure of Matter” Unit
Makale Alternatif Dilde Başlık: 7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinde Farklı Ölçme Araçları ile Yapılan Ölçümlerin Karşılaştırılması
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Comparative relational screening method was used in this study, in which complementary assessment tools were used to measure the 7th grade students’ success in the unit entitled “The Granular Structure of Matter”. The study was carried out with 23 participants, 7th grade students studying in Hamamözü in Amasya. The tools prepared for this study included achievement tests, diagnostic branched trees, structured grids and knowledge maps. At the end of the unit, the participants were asked to create concept maps about the concepts they had learned throughout the unit, and then these concept maps were evaluated. The differences in students’ scores achieved for various assessment tools were analyzed and it was found that there was a significant difference among all the assessment tools except for knowledge maps and concept maps. It was seen that the students were less successful in diagnostic branched trees compared to the others. Finally, some suggestions for educators were made.
Alternatif Dilde Özet: Tamamlayıcı ölçme araçlarının 7. Sınıf öğrencilerinin ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesindeki başarılarını ölçmede kullanıldığı bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Amasya ili Hamamözü ilçesinde öğrenim görmekte olan 23 7. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada başarı testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve bilgi haritaları geliştirilmiştir. Ünite sonunda öğrencilerden ünite boyunca öğrendikleri kavramlar ile ilgili sınıfta kavram haritaları oluşturmaları istenmiş ve bunlar yapısal olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin farklı ölçme araçlarından aldıkları puanlar arasındaki farklılık incelenmiş; bilgi haritaları ve kavram haritası haricindeki tüm ölçme araçları için anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin oluşturdukları kavram haritalarının genellikle basit yapıda olduğu ve öğrencilerin çapraz bağlantı ve hiyerarşi kullanmada yetersiz kaldıkları görülmüştür. Araştırma sonuçlarına ilişkin, eğitimcilere çeşitli öneriler sunulmuştur

PDF Formatında İndir

Download PDF