image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: EFLÂTUN CEM GÜNEY’İN “MASALLAR” ADLI KİTABINDA YER ALAN METİNLERDE MİTOLOJİK UNSURLAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: MYTHOLOGICAL FACTORS IN THE TEXTS OF THE BOOK CALLED “MASALLAR” WRITTEN BY EFLÂTUN CEM GUNEY
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Mitoloji semboller ilmi demektir. Mitolojik her kelimenin altında bir hazine gizlidir. Halk anlatmaları içerisinde de pek çok mitolojik kelimeler vardır. Halk anlatıları, ait olduğu toplumun bütün özelliklerini, duygu ve düşüncelerini yansıtan zengin hazinelerdir. Bu hazinenin kökleri, çok eski zamanlarda oluşmuş inançlara dayanır. Bu inançlar, halk hafızasında yaşayarak, anlatılar içinde günümüze kadar gelebilmiştir. Ancak anlatılar içinde yaşayan mitik öğelerin bazıları su üstünde bulunduğu gibi, bazıları ise simge şeklindedir. Halk anlatmaları içerisinde pek çok mitolojik öğenin bulunduğu metinlerden biri de hiç şüphesiz masallardır. Bu çalışmada Eflatun Cem Güney’in “Masallar” adlı kitabında yer alan metinlerde geçen mitolojik unsurlar tespit edilecek ve yorumlanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Mythology is the science of symbols. There is a secret treasure behind every mythological words. There are lots of mythological words in folk narrations.Folk narrations are rich treasures that reflect the thoughts, emotions and all features of the people they belong to. The roots of these treasures are based on the beliefs formed long time ago. These beliefs have been able to survive in the narrations to date, living in the memory of folks. However, some mythical elements living in the narrations have been above water and some of them are in the shape of symbol. It is no doubht that tales are the narrations where many mythological elements can be found. In this paper, mythological factors in the texts of the book “Masallar” are detected and interpreted.

PDF Formatında İndir

Download PDF