image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: BİR ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ METNİ: RİSÂLE-İ BEVÂSÎR
Makale Alternatif Dilde Başlık: AN OLD OGHUZ TURKİSH TEXT: RİSÂLE-İ BEVÂSÎR
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada kimi kaynaklarda Hacı Paşa’ya ait olduğu ifade edilen ve basur hastalığı ile tedavisi üzerine kaleme alınan Risâle-i Bevâsîr adlı eser incelenmiştir. Dillerin tarihî seyrini, zaman içerisinde yaşadıkları değişme ve gelişmeleri tam anlamıyla ortaya koyabilmek için tarihî metinlerin neşredilmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle eser hakkında bilgiler verilerek eserin müellifi hakkındaki görüşler tartışılmış, ardından eserin içeriği kısaca verilip söz varlığı üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Eserin kaleme alındığı dönemin ses ve şekil bilgisi özellikleri yapılan birçok çalışmayla ayrıntılı olarak ortaya konduğundan ve bu metinde de ses ve şekil bilgisi bakımından döneminin eserlerinden farklı özellikler bulunmadığından ses ve şekil bilgisi incelemesi yapılmamıştır. Çalışmada amaçlanan eserin söz varlığını ortaya koymak olduğu için metnin çeviriyazıya aktarılmış biçimi ve gramatikal dizini de hazırlanmıştır. Çalışmada amaçlanan metni neşrederek Eski Oğuz Türkçesinin ve bu dönemin tıp dilinin söz varlığına katkı sunmaktır.
Alternatif Dilde Özet: In the present study the work named Risâle-i Bevâsîr, which is claimed to be a work of Hacı Paşa in some source books and which is penned for the treatment of hemmoroid, has been examined. In order to clarify the historical periods and the changes and developments, the historical texts of a given language must be published. Within the framework of the study, firstly information about the writer of the work has been provided, the content of the work and its vocabulary has been debated. Phonetic and morphological properties of the work has not been included as these properties of the era in which the work was written were put forward by the previous studies. As the aim of the study is to give the vocabulary of the work, the index and transcribed version has been prepared. The objective is to contribute to the literature by giving the vocabulary of Old Oghuz Turkish and medical language.

PDF Formatında İndir

Download PDF