image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: ÜSKÜP’TE, YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN ANNESİ MERHUM NÂKIYE HANIM’A AİT OLMASI KUVVETLE MUHTEMEL OLAN MEZAR TAŞI
Makale Alternatif Dilde Başlık: IN SKOPJE, PROBABLE BELONGING TO YAHYA KEMAL'S MOTHER NÂKIYE HANIM TOMBSTONE
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yaha Kemâl Beyatlı, Üsküp’te doğmuş ve o döneminin uhrevî ortamında kişiliği ve hayat görüşü şekillenmiş bir şairdir. Bu şekillenmede etkili olan en önemli unsur, kendisinin de anılarında vurguladığı gibi, annesi Nâkıye Hanım’dır. Çektiği büyük sıkıntılar sonucunda genç yaşta 1897 yılında vefat eden Nâkıye Hanım, çok sevdiği Üsküp’te İsa Bey Camisi hazîresinde toprağa verilir. Nâkıye Hanım’ın mezar taşı, 1960’lı yıllarda bilinmeyen bir nedenle bilinmeyen bir şekilde yok edilir. Bazı girişimlere rağmen mezar taşının orijinali bulunamaz. 2014 yılının mart ayında, Makedonya’da görevli Türkologların katkısıyla, mezar yerinin unutulmaması için bir mezar taşı hazırlanır ve dikilir. İsa Bey Camisi avlusunun arka kısmında, taş yığınları arasına gelişigüzel bir şekilde atılmış, üst ve alt kısımları büyük zarar görmüş olan bir bayan mezar taşı dikkat çekmektedir. Tarih ve isim bölümü yok olmasına rağmen mezar taşının kitâbesinde mevcut olan bilgiler, bizde şüphe bırakmayacak derecede bu taşın Nâkıye Hanım’a ait olduğu fikrini uyandırmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Yahya Kemal Beyatli was born in Skopje and is a poet whose character and world view was shaped in a spiritual atmosphere. The most important factor in developing his character, as he mentions in his memories, is his mother Nakiye Hanim. Having suffered too much, Nakiye Hanim died in 1897 in her early ages and was buried in the compound of Isa Bey Mosque in Skopje. Her tombstone disappeared in 1960s with an unknown reason and way and the original tombstone hadn’t been found despite some actions taken. In March 2014, with the initiative of turcologists who are in duty in Macedonia, a new tombstone was prepared and put in the graveyard so that her grave place is not forgotten. At the backyard of Isa Bey Mosque, a tombstone thrown randomly in the bunch of other stones was noticed. It was a tombstone of a woman. The upper and lower parts of the tombstone were damaged. Although the date and the name of the tombstone are not visible, the other written data has strong evidence that it is the tombstone of Nakiye Hanim.

PDF Formatında İndir

Download PDF