image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: MÜZİK OLİGARŞİSİNİN SONU: KÜRESEL SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI VE MÜZİK ENDÜSTRİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE END OF MUSIC OLIGARCHI: GLOBAL SOCIAL MEDYA PLATFORMS AND MUSIC INDUSTRY
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Sosyal medyanın sahip olduğu küresel özellikler medyanın erişimini tarihte olmadığı kadar genişlemesine neden olmuştur. Küreselleşen sosyal medya dünyanın bir ucundan diğer ucuna bir tık kadar yakınlaşmasına katkıda bulunmuş ve dünyayı küçük bir küresel köye çevirmiştir. Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması bu küresel köyde geçmişe göre daha kolay olmuş,tükecilerin birbirleri ile kurdukları etkileşim ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmuştur. Müzik endüstrisi küreselleşen sosyal medya platformları sayesinde geniş bir erişim imkanı bulmuş küreselleşmiştir. İlk küreselleşme evrimini küreselleşen geleneksel medya ve televizyon kanalları aracılığı ile yaşayan müzik endüstrisi ikinci büyük evrimini sosyal medya aracılığı yaşamıştır. MySpace, YouTube gibi küresel sosyal medya platformları müzik üreticisine küresel pazarlama imkanı sağlamıştır. Bu çalışmada küreselleşme tartışmaları çerçevesinde küresel sosyal medya platformları ve onların müzik endüstrisi ile yakınsaması üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde küreselleşme kavramı ile ilgili değişik perspektiflerden literatür araştırması yapılmıştır. İkinci bö- lümde ise sosyal medyanın küreselleşme ile boyutu üzerinde durulmuş ve küreselleşen sosyal medya platformlarının müzik endüstrisi ile buluşması anlatılmıştır. Çalışmada küresel sosyal medya platformlarının müzik endüstrisine olan yararlarına değinilmiş ve müzik endüstrisinde küresel sosyal medya platformları aracılığı ile sağlanan küresel pazarlamanın yerel müzisyenlere avantajları üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Global characteristics of social media have caused media to enlarge more than ever. Globalizing social media has helped social media to be just a click away all around the world and changed the world to a small global village. Promotion and marketing of these products and services have become easier than the past in this global village, and the interaction between consumers has contributed to the promotion of products. Music industry has found an opportunity for a wide Access thanks to the globalizing social media platforms, and become globalized. Music industry that globalized for the first time via globalized traditional media and television channels has experienced the second evolution via social media. Such global social media platforms as MySpace and YouTube have provided music producers with the opportunity of global marketing. In this study, a research has been conducted on global social media platforms and their convergence with the music industry within the framework of globalization discussions. In the first part of the study, a literature review related to globalization notion has been conducted from various perspectives. In the second part, the globalization dimension of social media has become a focus and the meeting of globalizing social media platforms with music industry has been explained. The benefits provided by global social media platforms to music industry has been mentioned in the study, and the advantages of global marketing provided via global social media platforms in music industry to local musicians have been highlighted.

PDF Formatında İndir

Download PDF