image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YENİDEN YARATMA SÜRECİNİN AKTÖRLERİ OLARAK KAYNAK KİŞİLER/MAHALLİ SANATÇILAR: “MİLASLI NAZMİ YÜKSELEN” ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: AS ACTORS OF RE-CREATION PROCESS SCOURCE PERSONS LOCAL ARTISTS IN TURKISH FOLK MUSIC: IN THE SAMPLE OF “Nazmi YÜKSELEN”
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 14
Makale Özeti: Bu makalede, yeniden yaratma süreci bağlamında Türk halk müziğinde kaynak kişiler/mahalli sanatçılar hakkında bilgiler verilerek, 16 Mart 2015 tarihinde kaybettiğimiz Milaslı kaynak kişi/mahalli sanatçı Nazmi Yükselen’in Muğla – Milas türkülerinin derlenmesi ve halk müziği repertuarına kazandırılması süreci konusunda bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca, sanatçı Nazmi Yükselen’in sanat yaşamındaki baş- lıca dönüm noktalarıyla, yeniden yaratma sürecinde türküleri üretme, seslendirme üslup ve tavrına ilişkin görüşler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this article, I want to give information in the context of re-creating process about N.Yükselen who is a local artist of Muğla–Milas, we have lost this artist on 16 March, 2015. As he was a famous Turkish folk music source person and local musician, he was also an important person of compiling and performing Milas songs and was given information about the process to gain the folk music repertoire. In addition, with major turning point in the life of his art, in the process of re-creation producing songs, concerning with his voice, style and attitude opinions were presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF